Exkurze

Česká botanická společnost pravidelně pořádá, společně s katedrou botaniky PřF UK, jarní cyklus jednodenních exkurzí. Pravidelné exkurze pořádají i jednotlivé pobočky. Exkurze se konají během botanické sezóny od jara do podzimu. Výpis níže ukazuje ponejvíce exkurze pražského ústředí. Všechny exkurze a jiné akce jsou v kalendáři.


Jihočeské podzimní botanické exkurze - program 2021

 

Jihočeská pobočka České botanické společnosti pořádá ve spolupráci s Katedrou botaniky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity tradiční podzimní botanické exkurze. Program je následující:

datum exkurze
5. 9. 2021

Na hořečky a hořce na Blatensko

Kraj
Jihočeský kraj
Změna termínu dendrologické exkurze Hana Jeřábková St 18. 08. 2021 - 09:35

 

Plánovaná akce Východočeské pobočky ČBS  se přesouvá z 18. září na 25. září 2021. Děkujeme za pochopení.

Dendrologická exkurze do zámeckého parku v Letohradu s návštěvou školní botanické zahrady

Ilustrační obrázek - lípa srdčitá (Tilia cordata)

 

Exkurze směřuje do zámeckého parku v Letohradu (více viz zde: http://www.info.letohrad.eu/zamecky-park) a školní botanické zahrady v Komenského ulici.
 
Vedoucí exkurze: Zdeněk Blahník

Sraz: Letohrad, nádraží, (50°01’54,3” N, 16°30’28,6” E), v 10 hodin. 

Kraj
Pardubický kraj

Exkurze za podzimní květenou do pískovny u Beňov

Ilustrační obrázek - šípky

 

Exkurze do botanicky málo probádaného a z větší části volně přístupného areálu štěrkopískovny, která leží v Klatovské kotlině při levém břehu Úhlavy mezi obcemi Beňovy a Poborovice. Lokalitu tvoří menší i větší vodní plochy (možnost koupání) samovolně vzniklé po těžbě štěrkopísků. Mezi vodními plochami se nacházejí nivní louky, poloruderální travnaté plácky, navážky hlušiny a remízky. Dle času a zájmu je možné navštívit i sousední lokality, například nedalekou přírodní rezervaci Luňáky. Příchod na pískovnu: od železniční zastávky v Bezděkově.

Kraj
Plzeňský kraj
Exkurze do botanické zahrady v Teplicích
Logo Botanické zahrady Teplice (převzato z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Botanick%C3%A1_zahrada_Teplice#/media/Soubor:Logo_BZT.png)
Hana Jeřábková St 18. 08. 2021 - 09:05

 

Sraz v 9:00 před hlavní bránou zahrady.
Pro účastníky je domluveno snížené vstupné 30 Kč.
 
Prohlídku vede A. Frolíková

https://www.botanickateplice.cz

Kraj
Ústecký kraj

Exkurze: Ústecké ruderálení

Ilustrační obrázek - bodlák kadeřavý (Carduus crispus), autor fotografie: V. Zeisek

 

Exkurze zaměřená na ruderální vegetaci.

Sraz v 15:30 na zast. MHD Ústí nad Labem – Kamenný vrch. Doprava: trolejbusy č. 60 a 62 ze zast. MHD Hlavní nádraží. Trasa: Kamenný vrch – Vyhlídka V. Cajthamla – Střekov – Kramoly – Ústí n. L., centrum. Flóra a vegetace krajského města, vyhlídkového místa v údolí Labe a labských břehů v centru města Ústí nad Labem.

Vedoucí: K. Nepraš

Kraj
Ústecký kraj

Podzimní bryologicko-lichenologické setkání na Kokořínsku

bryologové v akci

 

Podzimní bryologicko-lichenologické setkání proběhne, pakliže bude možné s ohledem na aktuálně platná protiepidemická opatření pořádat obdobné akce, ve dnech 9. až 12. září 2021 v CHKO Kokořínsko-Máchův kraj. Ubytování bude zajištěno na terénní stanici v Kokořínském Dole č. p. 13, předpokládaná cena je 100,- Kč na osobu a noc.

Kraj
Liberecký kraj
Ústecký kraj

Exkurze: Na hořečky a hořce na Blatensko

Logo Jihočeské pobočky České botanické společnosti

 

Dne 5. 9. 2021 proběhnou hned dvě exkurze, a sice:

Exkurze do národní přírodní památky Kocelovické pastviny. Sraz je u infotabule severně od Kocelovic (49.47369N, 13.82550E) v 10.00. Exkurze je zaměřena především na kriticky ohrožené hořečky drsné Sturmovy, ale bude možno vidět i další zajímavé druhy rostlin, např. toliji bahenní, vítod ostrokřídlý, čertkus luční nebo plodící kosatec sibiřský.

 

Kraj
Jihočeský kraj

Exkurze z Předenic přes Tlustou horu a Kozí kámen

Ilustrační obrázek - vřes obecný (Calluna vulgaris)

 

Podzimní exkurze do pestrých listnatých lesů polesí Vysoká. Výchozím místem jsou Předenice, dojdeme do Čižic. Délka trasy celkem 6–7 km.

Sraz účastníků: na autobusové zastávce v Předenicích v 11:20

Doporučené spojení: cesta tam – autobus z Plzně, Terminálu Hlavní nádraží (odjezd v 10:35), příjezd do Předenic v 11:19 / cesta zpět – autobusem z Čižic (odjezd v 16:32), příjezd do Plzně (17:02)

Vedoucí exkurze: Lenka Pivoňková

Kraj
Plzeňský kraj