Knihy

Na českém trhu je v současné době k dispozici mnoho publikací věnovaných (nejen) botanice a ekologii, na kterých se podíleli i členové ČBS. Na těchto stránkách naleznete výběr zajímavých titulů — především z obou dříve jmenovaných oborů, ale i statistiky a dalších. Mnohé jsou k zapůjčení v knihovně.

Univerzitní botanické zahrady v Praze (1775-1975)

“…jest jisto, že styk s přírodou a ovšem i její znalost člověka velice zušlechťuje, a tak působí proti zhoubným vlivům rušného života městského…” Tak uvádí slova Karla Domina čtenáře do knihy o historii univerzitních botanických zahrad v Praze. První část je věnována Botanické zahradě na Smíchově v letech 1775-1890. Další pak mezidobí v letech 1891-1898, kdy se rozhodovalo o přemístění univerzitní zahrady (Smíchovská byla zničena povodní). Volba padla na Slupskou stráň, kde se Botanická zahrada PřF UK nachází dodnes.

Příroda č. 35 - Červený seznam ohrožených druhů ČR: Cévnaté rostliny

Pět let po vydání posledního českého červeného seznamu ohrožených druhů cévnatých rostlin byla publikována nová aktualizovaná verze. 
Krom toho, že postihuje změny, jaké s sebou přináší vývoj přírody, resp. vývoj stavu ohrožených druhů na našem území, je zde poprvé použita klasifikace podle standardních kritérií a kategorií IUCN. Díky těmto standardům tak umožňuje celosvětové, případně mezinárodní srovnání, a to i mezi různými taxonomickými nebo ekologickými/funkčními skupinami.

Průvodce Botanickou zahradou Liberec a nahlédnutí do botanických sbírek Landschloss Pirna Zuschendorf maskovh5 Po 04. 12. 2017 - 17:09

 

Krakonošův herbář

Jak se lze dočíst v úvodu knihy, jedná se o obrazový atlas květeny Krkonoš určený široké veřejnosti, který na své vydání čekal přes 40 let. Významné druhy našeho nejstaršího národního parku jsou zde představeny na nádherných ilustracích, ale i prostřednictvím zajímavého doprovodného textu, který obsahuje vedle stručného popisu rostlin i informace stran etymologie názvů či využití v léčitelství.

Biostatistika

Dlouho očekávaná učebnice statistiky, která poskytuje názorné příklady řešení ve dvou nejběžněji používaných statistických programech (R a Statistika), zároveň uvádí i jakým způsobem by měly být statistické výsledky prezentovány v odborných publikacích.

V edici Episteme vydalo nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.