Konference ČBS 2018 - přihláška příspěvku

Datum události
-

Pracovní konference ČBS na téma „Systematika, ekologie i floristika ve světle průtokové cytometrie“ se uskuteční o víkendu 24. – 25. 11. 2018 v Praze. Níže uvedenou přihlášku vyplňte v případě, že přihlašujete přednášku nebo poster, a zašlete ji do sekretariátu ČBS do 15. 6. 2018 včetně krátkého abstraktu.

Konference se bude zabývat výsledky botanického výzkumu, k jejichž získání přispěla právě průtoková cytometrie. Předběžný program s plánovanými bloky a jejich tematickou náplní:

1. Evoluční biologie

Blok bude zahrnovat prezentace soustředěné na evoluční mechanismy rostlin (např. hybridizaci, polyploidizaci, alopatrickou speciaci a reprodukční strategie), k jejichž studiu přednostně napomáhá průtoková cytometrie.

2. Biodiverzita

Soubor prezentací se bude soustředit na význam průtokové cytometrie ve floristickém výzkumu (např. determinace kritických taxonů a identifikace hybridů).

3. Ekologie

Blok bude sdružovat příspěvky zabývající se souvislostmi polyploidie či velikosti genomu a ekologických parametrů rostlin.

Přípravný výbor konference: T. Urfus, M. Hroneš, V. Kolarčik, F. Kolář, P. Koutecký, M. Lučanová, P. Trávníček, P. Veselý a P. Vít.

Konference je pořádána ve spolupráci se Slovenskou botanickou společností.

Návrhy na přednášky v délce max. 15 min. (+ 5 min. na diskusi) a na postery (rozměr tabulí 98 × 148 cm), včetně abstraktů, zasílejte na adresu tajemnice společnosti sekretariatatbotanospol [dot] cz do 15. 6. 2018. Případné dotazy k organizaci konference a programu můžete přímo směřovat na adresu tomas [dot] urfusatnatur [dot] cuni [dot] cz.

Na základě došlých příspěvků bude sestaven definitivní program, který bude zaslán přihlášeným v září, členům ČBS spolu se záříjovými Informacemi členům. Uzávěrka programu bude k 31. 8. 2018, do té doby potvrdíme přihlášeným přijetí a formu jejich příspěvku.

 

 

Kontaktní osoba
Tomáš Urfus
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail
Příloha Velikost
Konference_CBS_2018_prihlaska_prispevku.docx 13.73 KB