Jihočeská pobočka

Bryologicko-lichenologická sekce || Dendrologická sekce || Floristická sekce || Jihomoravská pobočka || Moravskoslezská pobočka || Pracovní skupina pro ochranu přírody || Pracovní skupina pro studium makrofyt vod a mokřadů || Severočeská pobočka || Východočeská pobočka || Západočeská pobočka

Novinky Jihočeské pobočky || Zpravodaj jihočeských botaniků || Chánova floristická kartotéka || Nálezová databáze Jihočeské pobočky ČBS — Vratička || Kontakt na Jihočeskou pobočku || Červená kniha květeny jižní části Čech

Jihočeská pobočka ČBS sdružuje zájemce o botaniku z řad profesionálů i amatérů. Byla založena dne 1. listopadu 1959 za účasti jihočeských botaniků a ochranářů a zástupců hlavního výboru tehdy Československé botanické společnosti při Krajském vlastivědném muzeu v Českých Budějovicích jako první regionální pobočka v tehdejším Československu. Jednou ročně pobočka vydává Zpravodaj jihočeských botaniků.

http://www.muzeumcb.cz/spolky-a-kluby/jihoceska-pobocka-ceske-botanicke-spolecnosti/