Česká a slovenská lichenologická bibliografie XXXII