Přihláška příspěvku na konferenci ČBS, Praha, 2017

Datum události

Letošní konference ČBS se uskuteční o víkendu 25. — 26.11. 2017 v Praze na téma Ekologie a evoluce rostlin na antropogenních stanovištích střední Evropy. Příspěvek na konferenci můžete přihlásit do 15.6.2017.

Rámcový program:

1. Flóra a vegetace sídel a komunikací

Blok bude zahrnovat příspěvky zabývající charakteristikou biotopů měst a vesnic, diverzitou flóry či vegetace těchto stanovišť, výzkumem flóry a vegetace vyvíjející se podél komunikací, šířením nepůvodních druhů.

2. Flóra a vegetace v zemědělské krajině

Blok bude zahrnovat příspěvky charakterizující diverzitu a dynamiku plevelové vegetace jednoletých i víceletých kultur.

3. Flóra a vegetace lokalit ovlivněných těžbou a dalšími průmyslovými aktivitami

Blok bude sdružovat příspěvky zabývající se sukcesí na člověkem narušených stanovištích, schopností druhů české flóry kolonizovat tato antropogenní stanoviště.

Přípravný výbor konference: Z. Lososová, J. Medvecká, O. Mudrák, P. Kovář, J. Pergl a K. Prach.

 

 

 

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail