Přednášky

Česká botanická společnost pořádá cyklus přednášek v letním i zimním semestru, a to v Krajinově posluchárně katedry botaniky Přírodovědecké fakulty UK v Benátské 2. Pravidelné cykly přednášek pořádá i většina poboček.


Šárka Steinová & Filip Paulus: Univerzitní botanické zahrady v Praze v letech 1775 – 1945

Obálka knihy "Univerzitní botanické zahrady v Praze 1775-1945"

 

Další přednáška pořádaná Českou botanickou společností a Katedrou botaniky Přf UK bude věnována historii botanických zahrad Univerzity Karlovy v Praze (resp. Univerzity Karlo-Ferdinandovy).
 
Představí nám ji autoři nedávno vydané knihy, která byla věnovaná stejnému tématu.
Zavedou nás do míst, kde stávala Botanická zahrada na Smíchově v letech 1775-1890 i nad plány dnešní Botanické zahrady PřF UK Na Slupi.

Miroslav Kolařík: Naše lesy pod útokem - nové invazivní houbové choroby dřevin

ořešák černý napadený houbou Geosmithia morbida © M. Kolařík

 

Naše lesy se dramaticky mění. Kromě abiotických faktorů jsou porosty re-strukturovány zejména aktivitou hmyzu a nových houbových patogenů.

Kde se zvali a co od nich můžeme čekat?

Jak jsou na tom naše smrky, jasany, olše, jilmy?

Jaké houbové choroby čekají za branami?

Pavel Škaloud: Od sinice až k první kytce - po stopách evoluce primárních producentů

 

Od počátku života k dnešním organismům uběhla dlouhá evoluční historie. Jedním z jejích významných mezníků byl vznik autotrofie, schopnosti vytvářet organické složky těla z látek anorganických. Poprvé se objevila u cyanobakterií a spolu s nimi se stala předmětem různých endosymbiotických vztahů. Původní sinice jsou dnes nedílnou součástí řady eukaryotických organismů.

Vít Latzel: Epigenetická paměť v ekologii a evoluci rostlin

Ilustrační fotografie k přednášce o epigenetické paměti © V. Latzel

 

Evoluce se neobejde bez dědičné variability, která je zajištěna genetickou variabilitou, tedy variabilitou sledu bází DNA. Ale co kdyby existoval další systém umožňující dědičnou variabilitu, který je sice z velké části závislý na DNA variabilitě, ale je daleko pružnější a hlavně ovlivnitelný vnějšími faktory?

Během své přednášky nás Vít Latzel provede sérií experimentů, které pomáhají poodhalit úlohu dědičné epigenetické variability v ekologii a evoluci rostlin.