Bryonora

Šéfredaktor: Mgr. Jaroslav Šoun, Ph.D. (Západočeské muzeum v Plzni, Oddělení přírodních věd, jsounatzcm [dot] cz (jsoun[at]zcm[dot]cz))

Příspěvky uvítáme e-mailem na adresu šéfredaktora

Uzávěrka červnového čísla je 31. března

Uzávěrka prosincového čísla je 30. září

Informace pro přispěvatele

Vyhledávání v archivu Bryonory:

Napište výraz, který se vyskytuje v abstraktu
Zadejte jméno nebo část jména autora.
Zadejte název práce nebo jeho část.
Rok - mezi
Zadejte rozmezí let. Obě pole musí být vyplněna!
Mezi klíčovými slovy jsou i jména druhů. Začněte psát a vyberte ze seznamu.
Ročník 70
Rok Číslo Stránka Autoři Titul
2022 12 1 Jiří Malíček Lišejníky přírodní rezervace Ptačí stěna v Blanském lese
2022 12 15 Jan Kučera, Pavel Dřevojan, Lukáš Janošík, Vladimír Koníček, Svatava Kubešová, Ivana Marková, Eva Mikulášková, Josef Plaček, Jana Procházková, Pavel Širka & Jaroslav Zámečník Mechorosty zaznamenané během 27. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS v Bílých Karpatech
2022 12 32 Svatava Kubešová Mechy ve vybraných přístupných jeskyních v Moravském krasu
2022 12 40 Pavel Dřevojan [ed.], Petra Hájková, Eva Holá, Zbyněk Hradílek, Matúš Hrivnák, Richard Hrivnák, Svatava Kubešová, Jan Kučera, Alžběta Manukjanová, Eliška Mazancová, Eva Mikulášková, Tomáš Peterka, Adéla Široká, Táňa Štechová & Jana Tkáčiková Zajímavé bryofloristické nálezy XXXVIII
2022 12 50 Ivan Novotný Personalia: Herbář mechorostů Aloise Zlatníka
2022 12 51 Josef Plaček, František Bouda & Pavel Dřevojan Zprávy ze sekce: 34. podzimní „bryo-licheno dny“ na Drahanské vrchovině
Ročník 69
Rok Číslo Stránka Autoři Titul
2022 6 1 Petra Hájková, Adéla Široká Výskyt mechu Meesia uliginosa s. str. v glaciálním sedimentu na Českomoravské vrchovině
2022 6 7 Jiří Malíček, František Bouda, Eliška Konečná, Jana Steinová, Lada Syrovátková Lišejníky zaznamenané během bryologicko-lichenologických dní na Kokořínsku
2022 6 19 Jiří Malíček Lišejníky přírodní rezervace Getsemanka v Brdech
2022 6 30 Svatava Kubešová, Lukáš Janošík, Vladimír Koníček, Matěj Man, Ivana Marková, Anna Růžičková, Pavel Širka, Jana Tkáčiková, Jaroslav Zámečník Mechorosty zaznamenané v průběhu 33. podzimních bryologicko-lichenologických dnů na Kokořínsku (září 2021)
2022 6 41 Zdeněk Palice Česká a Slovenská lichenologická bibliografie XXXIV
2022 6 46 Pavel Dřevojan [ed.], Petr Blahut, Zuzana Homolová, Zbyněk Hradílek, Richard Hrivnák, Jan Kučera, Eva Mikulášková, Zdeněk Palice, Tomáš Peterka, Josef Plaček, Michal Slezák, Táňa Štechová, Eliška Vicherová Zajímavé bryofloristické nálezy XXXVII
2022 6 55 Jana Jelínková, Anna Guttová, Josef Pepa Halda Personalia: Mgr. Hana Houzarová; Zdeněk Palice
2022 6 73 Vladimír Koníček, Svatava Kubešová, Romana Štěpánková Zprávy ze sekce