Návrh strategického plánu likvidace vybraných invazních druhů rostlin v CHKO Poodří.