Ruderálna vegetácia starých ľudských sídel západnej časti regiónu Horná Orava.