Analýza skladby a druhové bohatosti přírodních typů vegetace v povodí Vsetínské Bečvy.