Zprávy ČBS 52/2 (2017)

Nové číslo Zpráv ČBS přináší několik příspěvků věnovaných floristice, dále pak zajímavé fytocenologické snímky či historicko-bibliografické pojednání v sekci “Forum”.

V prvním článku Zpráv ČBS 52/2 se setkáme s nově zdomácnělým chřestem Asparagus verticillatus, který byl zaznamenán na dvou lokalitách na jižní Moravě. Druh s původním areálem od Balkánského poloostrova po Zakavkazí je u nás pěstován ve sbírkách botanických zahrad a občas i jako popínavá rostlina pro okrasu. Do volné krajiny se zřejmě šíří ornitochorií.
Naproti tomu další příspěvek je věnován zástupci naší původní květeny a sice křivatci českému skalnímu (Gagea bohemeica subsp. saxatilis). Autoři článku zde představují výsledky revize jeho lokalit včetně určení ploidního stupně populací za pomoci průtokové cytometrie.
Dále následují dva díly seriálu věnovanému rodu Symphytum (kostival) v České republice. První z nich se zabývá skupinou kostivalu lékařského, druhý pak nepůvodními a pěstovanými druhy kostivalů.

V neposlední řadě pak jsou na stránkách tohoto čísla Zpráv představeny zajímavé fytocenologické snímky zachycující ohrožená společenstva, či článek věnovaný historii výzkumu teplomilných stepí (doplňující loni uveřejněnou stať doc. Kubíkové).  

Podrobný obsah Zpráv ČBS 52/2 naleznete v příloze.

Titul je možné zakoupit v sekretariátu ČBS (cena: 120 Kč, pro členy ČBS 70 Kč).

Příloha Velikost
zpravy_52_2_obsah.pdf 1.01 MB