Preslia 89/4 (2017)

Čtvrté číslo ročníku 89 časopisu Preslia přináší vhled do taxonomie složitých polyploidních skupin, jakož i pátou část ze série prací věnovaných rozšíření cévnatých rostlin v ČR.

První příspevek je věnovaný vlochyni bahenní (Vaccinium uliginosum), jejíž ploidní, stanovištní i morfologickou variabilitou se autoři zabývali. V rámci studovaného druhu jsou známy diploidní a tetraploidní cytotypy, první bývají označováni jako samostatný taxon — V. gaultherioides. Přestože je molekulární metody jasně odlišují, morfometrická studie podél několika výškových transektů nevedla k nalezení rozdílů použitelných k jejich spolehlivému určení. Druhá zde publikovaná studie se týká ostružiníků, konkrétně problematické skupiny Rubus montanus agg. (Rubus ser. Discolores). Autoři zde nově odlišují tři morfologicky i molekulárně genetickými metodami jasně definované typy, které hodnotí jako samostatné druhy (konkrétně R. montanus, R. bicolor, R. velutinus). Třetím článkem pak je série 106 komentovaných map rozšíření cévnatých rostlin ČR vytvořených v rámci projektu Pladias.

Články v pdf podobě a elektronické přílohy naleznete na stránkách časopisu Preslia.

Titul je možné zakoupit v sekretariátu ČBS (cena: 200 Kč, pro členy ČBS 75 Kč).

Kontaktní osoba
Mgr. Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail