Botanické přednášky Praha - jaro 2018

Datum události
-

 

Srdečně Vás zveme na přednášky Přednáškového cyklu ČBS a Katedry botaniky PřF UK – jaro 2018. 

Všechny přednášky se konají v Krajinově posluchárně Katedry botaniky PřF UK, Benátská 2, Praha 2 od 17 hodin. Program v pdf je ke staažení níže.

 

5. 3.  I. Jongepierová & I. Malenovský: Obnova luk v Bílých  Karpatech z pohledu rostlin a hmyzu.

12. 3. K. Šemberová: Role celogenomové duplikace v diferenciaci polyploidních zvonků z okruhu Campanula rotundifolia agg. v České a Slovenské republice.

19. 3. J. Frouz: Úloha interakcí mezi rostlinami a půdou během sukcese na výsypkách.

26. 3.  A. Kučerová & J. Kolář: Populace pobřežnice jednokvěté (Littorella uniflora) v České republice ve 21. století – jaké faktory ovlivňují přežívání tohoto kriticky ohroženého druhu na okraji areálu.

9. 4. R. Hédl: Dlouhodobé změny vegetace temperátních lesů – o čem vypovídají staré fytocenologické záznamy.

16. 4. H. Štorchová: Druhová radiace rostlin na příkladech ze Severní Ameriky. Opravdu víme, jak vznikají nové druhy?

23. 4. L. Hrouda: Mezi Atlantikem a Levantou – 25 let studentských botanických exkurzí napříč Evropou.

14. 5.  P. Pyšek: Makroekologie rostlinných invazí – co ukazují nové databáze?

 

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail
Příloha Velikost
Prednasky_CBS_Praha_jaro2018.pdf 31.76 KB