Floristický kurz ČBS - Polička 2018

Datum události
-

Polička (ČR, Pardubický kraj) 8. 7. – 14. 7. 2018

Kurz organizačně zajišťuje Východočeská pobočka ČBS (P. Lustyk) ve spolupráci s ústředím ČBS (V. Grulich, R. Štěpánková). Účastníci budou ubytováni na internátě Středního odborného učiliště, Čs. Armády 485, Polička (třílůžkové pokoje s vlastním WC a sprchou). Kuchyňky vybavené sporákem, mikrovlnkou, varnou konvicí a ledničkou, bez nádobí, jsou na patře. Stravování formou polopenze lze objednat (viz přihláška na kurz). Kurzovné pro členy ČBS 500 Kč, pro ostatní 900 Kč. Kurzovné a objednané ubytování a stravování budou hradit přihlášení a přijatí účastníci převodem nebo složenkou na základě informací, které obdrží začátkem června. Přihlášku na floristický kurz zašlete na adresu sekretariátu ČBS, Benátská 2, 128 01 Praha 2, nebo e-mailem na adresu sekretariatatbotanospol [dot] cz do 4. 5. 2018. Kapacita kurzu je omezena, přednost mají členové ČBS.

Exkurze budou směřovat do širšího okolí Poličky, směrem západním by měly zasahovat k Hlinsku a Ždírci nad Doubravou, na sever k Proseči a na jihovýchod k Letovicím. Navštívíme také severní část CHKO Žďárské vrchy. Většinou se budeme pohybovat v mezofytiku (fytogeografické okresy 62. Litomyšlská pánev, 63e. Poličsko, 63d. Kozlovský hřbet, 66. Hornosázavská pahorkatina, 67. Českomoravská vrchovina, 68. Moravské podhůří Vysočiny, 69a. Železnohorské podhůří a 69b. Sečská vrchovina) a zčásti také v oreofytiku Žďárských vrchů (91). Plánujeme navštívit např. NPR Dářko, NPR Radostínské rašeliniště, NPR Ransko a PR Ranská jezírka, PP Louky v Jeníkově, PP V Jezdinách, PR Maštale, PR Meandry Svratky a řadu dalších zvláště chráněných i nechráněných lokalit. Na exkurzních trasách se setkáme zejména s různými typy mokřadů (přechodová rašeliniště, rašelinné a vlhké louky, pobřeží vod), mezofilními loukami i suchými teplomilnými trávníky, potočními luhy, mezofilními lesy i se skalními biotopy. Těšit se můžete např. na Anemone sylvestris, Asplenium cuneifolium, Carex dioica, C. chordorrhiza, C. pulicaris, Cypripedium calceolus, Dryopteris cristata, Chrysosplenium oppositifolium, Phyteuma orbiculare, Sparganium natans či Trichophorum alpinum.

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail