Botanické exkurze Západočeské pobočky ČBS

Datum události
-

Srdečně vás zveme na západočeské botanické exkurze, jejich program je ke stažení níže.

Úterý 15. 5. 2018:  Za vstavačem obecným mezi Hradcem a Stodem / vede Jiří Sladký (tel.: 728 496 065, e-mail: spechackovaatzcm [dot] cz).

Sraz v 17:15 pod vlakovou zastávkou Hradec u Stoda. Doprava: cesta tam – osobní vlak (odj. z Plzně hl.n. 16:08, příj. Hradec u Stoda 16:54 / odj. z Domažlic 16:34, příj. Hradec u Stoda 17:05) / cesta zpět – osobní vlak (odj. ze Stoda – směr Plzeň 18:20, 20:07, příj. Plzeň hl.n. 19:07, 20:51 / ze Stoda – směr Domažlice 18:50, 19:51, příj. Domažlice 19:25, 20:33).

Cílem této odpolední výpravy je botanicky význačná suchomilná lokalita s bohatými populacemi vstavače obecného (Orchis morio). Trasa povede po polní cestě a částečně i po silnici (přesun mezi vlakovými stanicemi Hradec u Stoda a Stod v délce ca 3 km).

Poznámka: akce se koná za každého počasí (botanické klíče a lupy vítány).  Exkurze je pořádána ve spolupráci s Obcí Hradec.

Neděle 27. 5. 2018:  Orchidejové louky Staré Huti / vedou: Jiří Sladký (tel.: 728 496 065, e-mail: jiri [dot] sladkyatnature [dot] cz) a František Groessl.

Sraz v 11:00 hod. ve Staré Huti u Nemanic, u odbočky na Jindřichovu Horu (u cedule Přírodní památky Louka u Staré Huti). Doprava po vlastní ose. Cílem exkurze je květena vlhkých pcháčových luk a nevápnitých slatinišť PP Louka u Staré Huti s výskytem početné populace prstnatce májového (Dactylorhiza majalis). Na místě také proběhne diskuse o vhodném způsobu obhospodařování lokality. Délka trasy je ca 1 km (pochůzky po pozemcích ZCHÚ).

Poznámka: akce se koná za každého počasí, voděodolná obuv nutná, botanické klíče a lupy vítány. Exkurze proběhne ve spolupráci AOPK ČR (RP SCHKO Český les).

Sobota 2. 6. 2018:  Za květenou vlhkých luk v okolí Čížkova / vedou Petr Karlík (tel. 776 093 924, e-mail: PKarlikatseznam [dot] cz) a Rudolf Hlaváček (tel. 723 244 493,  e-mail: hlavacek-ratmuzeum-pribram [dot] cz); spolupráce: Ivona Matějková (tel. 604 570 387).

Sraz účastníků a začátek exkurze v 9:30 v Čížkově, na parkovišti pod hřbitovem ve východní části obce. Doprava do Čížkova osobními auty (exkurzní trasa je pěší okruh), případně vlakem do Nepomuku, kde vás v 8:50 vyzvednou organizátoři (možná domluva na tel. 776 093 924 nebo 604 570 387) a odvezou do Čížkova. Náplní exkurze budou zejména zachovalé vlhké louky severně od obce Čížkov. Délka trasy kolem 8 km. Návrat v odpoledních hodinách.

Sobota 23. 6. 2018:  Do okolí Bezděkova u Klatov / vede Lenka Pivoňková (tel. 605 434 912;  e-mail: lenka [dot] pivonkovaatplzensky-kraj [dot] cz), průzkum zaměřený na doplnění floristických údajů do databáze Pladias.

Sraz účastníků na vlakové zastávce v Bezděkově u Klatov po příjezdu vlaku (kolem 9. hodiny). Odjezd vlakem z Plzně hl. nádraží v 7:50, z Klatov v 8:51 do Bezděkova u Klatov, příjezd v 8:55. Trasa povede přes obec Bezděkov, kolem zámku, loukami směrem na Plešiny, na zalesněný vrch Hrádek se skalkami u Soustova, zpět přes Koryta. Délka trasy 9–10 km. Návrat z Bezděkova u Klatov v 15:10 nebo 17:06, příjezd do Plzně v 16:10 nebo 18:10.

Sobota 11. 8. 2018:  Z Janovic nad Úhlavou do Bezděkova u Klatov / vede Lenka Pivoňková (tel. 605 434 912;  e-mail: lenka [dot] pivonkovaatplzensky-kraj [dot] cz), průzkum zaměřený na doplnění floristických údajů do databáze Pladias.

Sraz účastníků na vlakové zastávce v Janovicích nad Úhlavou po příjezdu vlaku (kolem 9. hodiny). Odjezd vlakem z Plzně hl. nádraží v 7:50, z Klatov v 8:51 do Janovic nad Úhlavou, příjezd v 8:59. Trasa povede nivou Úhlavy převážně po jejím pravém břehu (louky, mokřiny, vodní plochy). Délka trasy 7 km. Návrat z Bezděkova u Klatov v 15:10 nebo 17:06, příjezd do Plzně v 16:10 nebo 18:10.

Sobota 8. 9. 2018:  Za rostlinstvem dálnic aneb kdo bydlí pod mostem / vede Michal Ducháček (tel. 776 432 153;  e-mail: duchaceatseznam [dot] cz).

Sraz účastníků na vlakové zastávce Klabava v 9:03 (vlak z Plzně přijíždí 8:55). Odtud se vydáme nivou Klabavy k dálničnímu mostu za synantropní flórou a poté k vodní nádrži Klabava, kde se může naskytnout příležitost prozkoumat společenstva obnaženého dna. Délka trasy 8 km. Exkurzi zakončíme mezi 14.–16. hodinou; zpáteční návrat vlakem do Plzně je možný buď z vlakového nádraží v Rokycanech nebo z vlakové zastávky Klabava.

Těšíme se setkání s vámi, hosté jsou na všech akcích vítáni.

Jiří Sladký                                                                                                    Ivona Matějková

  předseda                                                                                                               jednatel

Kontaktní osoba
Jiří Sladký
Kontaktní e-mail
Příloha Velikost
Zapadoceske_botanicke_exkurze_2018.pdf 37.75 KB