Litovel (minikurz)

Floristický kurz České botanické společnosti v Litovli se konal ve dnech 12.–18. července 2015 a zúčastnilo se jej 67 přihlášených účastníků. Tento kurz byl jedním z tzv. „midikurzů”, které se konají v letech, kdy hlavní floristický kurz probíhá na Slovensku. Na jeho organizačním zajištění se podílela Moravskoslezská pobočka ČBS ve spolupráci s ústředím ČBS (především prostřednictvím Romany Štěpánkové).

Návrhy exkurzních tras a informační materiály pro účastníky kurzu připravili Martin Dančák, Václav Dvořák, David Hlisnikovský, Michal Hroneš a Jana Tkáčiková. Historie botanického výzkumu, přírodní poměry, fytogeografie, vegetace i výběrová botanická bibliografie k území kurzu byly podrobně zpracovány v informačních materiálech k floristickému kurzu.

Během floristického kurzu bylo celkem zaznamenáno 10 213 floristických údajů na 425 lokalitách.

Výsledky byly publikovány: Dančák a kol. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12. — 18. července 2015). – Zprávy Čes. bot. společ. 56: 249-300.