Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12. - 18. července 2015)

Autor/autoři
Martin Dančák, Jana Tkáčiková, Vít Grulich, David Hlisnikovský, Aleš Hoffmann, Jindřich Chrtek, Martin Lepší, Pavel Lustyk, Petr Petřík, Jan Prančl, Jan Štěpánek
Abstrakt

Floristický kurz České botanické společnosti v Litovli se konal ve dnech 12.–18. července 2015 a zúčastnilo se jej 67 přihlášených účastníků. Tento kurz byl jedním z tzv. „midikurzů”, které se konají v letech, kdy hlavní floristický kurz probíhá na Slovensku. Na jeho organizačním zajištění se podílela Moravskoslezská pobočka ČBS ve spolupráci s ústředím ČBS (především prostřednictvím Romany Štěpánkové).

Návrhy exkurzních tras a informační materiály pro účastníky kurzu připravili Martin Dančák, Václav Dvořák, David Hlisnikovský, Michal Hroneš a Jana Tkáčiková. Historie botanického výzkumu, přírodní poměry, fytogeografie, vegetace i výběrová botanická bibliografie k území kurzu byly podrobně zpracovány v informačních materiálech k floristickému kurzu.

Během floristického kurzu bylo celkem zaznamenáno 10 213 floristických údajů na 425 lokalitách. Seznam nalezených taxonů obsahuje 1088 jmen. Území, ve kterém se kurz konal, patří, především díky atraktivitě a rozmanitosti biotopů, k velmi dobře botanicky probádaným územím. Přesto, vedle potvrzení z minulosti známých údajů (např. Actaea europaea, Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata, Lathyrus palustris, Potentilla sterilis, Senecio paludosus subsp. paludosus), byla učiněna také řada zajímavých nových nálezů. K nejvýznamnějším patří nálezy Beckmannia eruciformis u Horní Loděnice, Filago lutescens u Mostkova, Calamagrostis phragmitoides u Moravského Berouna či Epipactis leutei u Mladče a Karlova.

Rubrika
Rok
2021
Ročník
56
Číslo
2
Stránka
249