Univerzitní botanické zahrady v Praze (1775-1975)

Ilustrační obrázek

“…jest jisto, že styk s přírodou a ovšem i její znalost člověka velice zušlechťuje, a tak působí proti zhoubným vlivům rušného života městského…” Tak uvádí slova Karla Domina čtenáře do knihy o historii univerzitních botanických zahrad v Praze. První část je věnována Botanické zahradě na Smíchově v letech 1775-1890. Další pak mezidobí v letech 1891-1898, kdy se rozhodovalo o přemístění univerzitní zahrady (Smíchovská byla zničena povodní). Volba padla na Slupskou stráň, kde se Botanická zahrada PřF UK nachází dodnes. Její historii je věnována poslední část knihy. Publikace je doplněna řadou ilustrací, včetně konstrukčních plánů skleníků a dobových fotografií.

Autor
Filip Paulus, Šárka Steinová, Jiří Štěchovský
Rok
2017
Možnosti dostupnosti knihy