botanické sbírky

Metodika pro práci s přírodovědeckým typovým materiálem maskovh5 St 22. 01. 2020 - 09:33

 

HOLEC, Jan et al. Metodika pro práci s přírodovědeckým typovým materiálem. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2015. 128 stran. ISBN 978-80-7036-465-9.

Publikace se věnuje typům a jiným vzácným sbírkovým exemplářům. V úvodních kapitolách autoři seznamují čtenáře s nezbytnou terminologií a příslušnými nomenklatorickými pravidly, dále pak představují praktické návody pro oblast sbírkové správy (preparace, konzervace a uchovávání přírodnin) a pro práci se sbírkovým materiálem (např. při jeho studiu).

Univerzitní botanické zahrady v Praze (1775-1975) maskovh5 Po 30. 04. 2018 - 15:07

“…jest jisto, že styk s přírodou a ovšem i její znalost člověka velice zušlechťuje, a tak působí proti zhoubným vlivům rušného života městského…” Tak uvádí slova Karla Domina čtenáře do knihy o historii univerzitních botanických zahrad v Praze. První část je věnována Botanické zahradě na Smíchově v letech 1775-1890. Další pak mezidobí v letech 1891-1898, kdy se rozhodovalo o přemístění univerzitní zahrady (Smíchovská byla zničena povodní). Volba padla na Slupskou stráň, kde se Botanická zahrada PřF UK nachází dodnes.