Medzinárodná konferencia "Ochrana prírody v praxi 2018" v Nitre

 

Cíle projektu jsou více než velkolepé — vedle vzájemné výměny praktických poznatků a zkušeností v oboru ochrany přírody se snaží ukázat možnost všestranné vzájemné spolupráce mezi vědci, ochranáři (jak ze státního tak neziskového sektoru), tak s firmami a širokou veřejností z různých odvětví. Do jaké míry se je podaří naplnit, zůstává otázkou, každopádně program složený převážně z exkurzí na cenné lokality s představením prováděných opatření zní slibně a neměl by zůstat bez povšimnutí nikoho, kdo se zajímá o ochranu přírody v středoevropském kontextu.

Konference proběhne 14.- 17.6. 2018 na Slovensku, referáty v Agrokomplexu v Nitre, exkurze povedou např. na unikátní váté písky v Záhoří, na slovenská a moravská slaniska či do NPR Tematínská lesostep (více viz program a další informace na stránkách pořadatelů).