Exkurze do PR Zbytka

Ilustrační obrázek

Exkurze do PR Zbytka proběhla 12. května 2018. Vedle členů ČBS se jí účastnili též další dárci přispívající na kampaň ČSOP Místo pro přírodu, s jejichž pomocí byla lokalita na přelomu loňského a letošního roku vykoupena. David Číp (z ČSOP JARO Jaroměř) představil zdejší louky, jakož i les, který do budoucna bude obhospodařován u nás dnes již zapomenutými způsoby. Cílem je vytvořit zde tzv. střední les (definici viz např. zde), který skýtá podmínky pro specifická rostlinná i hmyzí společenstva. Další zastávkou byla vlastní “Hájkova slať” a ostatní lokality, které čeká revitalizace. Také jsme byli obeznámeni s geologickou stavbou území, díky které se zde vytvořil rezervoár podzemních vod, které pronikají na povrch artézskými vývěry a podmiňují tak existenci zmíněných slatinných luk. Exkurzi jsme zakončili na tzv. Velké louce.

Další informace o lokalitě viz např. v plánu péče (volně dostupný na stránkách Královéhradeckého kraje), nebo v publikaci Aleše Hájka “Květena přírodní rezervace Zbytka u Českého Meziříčí v severovýchodních Čechách ve vztahu k historickému vývoji lokality” (vydáno roku 2009 občanským sdružením Libri Dobré ve vydavatelství Sen, k zapůjčení též v Knihovně ČBS).