Vodní a mokřadní rostliny v prostoru ovlivněném povrchovým hnědouhelným dolem