Konference "Species-rich grasslands in the Palaearctic - a treasure without economic value?" (Rakousko, Graz)

Datum události
-

 

Konference na téma “Species-rich grasslands in the Palaearctic — a treasure without economic value?” proběhne ve dnech 29. 5. až 1. 6. v rakouském Grazu (v prostorách botanické zahrady). Na ni navazující třídenní exkurze pak bude směřovat na Slovinsko.

Pořadatelem je skupina pro výzkum suchých trávníků “Eurasian Dry Grassland Group (EDGG)”. Vedle publikační a osvětové činnosti je jejím hlavním cílem vzájemné zprostředkování poznatků o těchto biotopech napříč různými obory (ekologie, floristika a faunistika, pedologie aj., s přesahem k ochranářským tématům) prostřednictvím konferencí, jako je tato, již 16. v pořadí.

Účastníci se mohou těšit vedle přednášek (zvanými řečníky jsou Zsolt Molnár, Matej Vidrih nebo Wolfgang Willner) také na workshopy (psaní vědeckých publikací, určování mechorostů a lišejníků). Ty, kteří se pak po konferenci zúčastní i exkurze, čeká návštěva trávníků hned několika biogeografických oblastí Evropy, které se na území Slovinska setkávají.

Zváni jsou především zájemci z akademické sféry (pro studenty s vlastním příspěvkem, prezentací nebo posterem, nabízí pořadatelé slevy a možnost zažádat si o proplacení cestovného), účastnit se však může samozřejmě i kdokoliv další, podmínkou je pouze schopnost dorozumět se anglicky. Přihlásit se můžete do 22. března.
 

Bližší informace včetně programu naleznete na stránkách https://edgg.org nebo v dokumentu zde.

Kontaktní osoba
Mike Vrahnakis
Kontaktní e-mail