Jarní botanické exkurze do okolí Prahy

Datum události
-

 

Níže naleznete program jarních exkurzí pořádaných Českou botanickou společností a Katedrou botaniky PřF UK. Podrobné informace k jednotlivým exkurzím se zobrazí po kliknutí na odkazy v tabulce a také je naleznete v přiloženém dokumentu. 

30. 3. 2019 Za mechy, lišejníky a cévnatými rostlinami do údolí Zákolanského potoka (Z. Palice, Z. Soldán & P. Špryňar)
27. 4. 2019 Za jarními rostlinami do Divoké Šárky (P. Špryňar)
4. 5. 2019 Pátrání po slatinných loučkách v okolí Dobříše (R. Hlaváček & J. Malíček)
11. 5. 2019 Křivoklátsko z Roztok do Zbečna (J. Chrtek)
18. 5. 2019 Podzemní exkurze: botanická trasa B (J. A. Šturma)
25. 5. 2019 Milíčovské rybníky (Z. Hroudová)
1. 6. 2019 Horní část Klíčavy (M. Štefánek)
8. 6. 2019 Kačina (J. Vojta)
Kontaktní osoba
Michal Štefánek
Kontaktní e-mail