Exkurze za mechy, lišejníky a cévnatými rostlinami do údolí Zákolanského potoka

Datum události
-

 

Vedoucí exkurze: Z. Palice, Z. Soldán & P. Špryňar

Trasa povede ze Zeměch přes Sprašovou rokli a dál polní cestou do Otvovic, přes Otvovickou skálu a údolím potoka po červené do obce Minice. 

Vedle zachovalých sprašových profilů nás čekají rostlinná společenstva kontinentálních stepí s kavylem Ivanovým (Stipa pennata) a hlaváčkem jarním (Adonis vernalis), v přírodní památce Otvovická skála pak navíc skalní vegetace se žlutě kvetoucí tařicí skalní (Aurinia saxatilis). Také zde můžeme potkat koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica).

A kromě jarních květů se samozřejmě můžeme těšit na řadu neméně zajímavých mechorostů a lišejníků (třeba uvidíme vzácný pározub srdčitý (Didymodon cordatus)).

Doporučené spojení: Z Prahy v 8:05 vlakem z Masarykova nádraží do Kralup nad Vltavou (8:45), z Kralup vlakem v 8:51 do zastávky Zeměchy (příjezd 8:57). Ze zastávky Minice jedou vlaky zpět do Kralup v 13:04, 15:04, 17:04.

Kompletní program jarního cyklu exkurzí ČBS naleznete zde.

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail