City Nature Challenge 2019: Praha

Datum události
Kontaktní osoba
Petra Caltová (Národní muzeum - muzejní pedagog)
Kontaktní e-mail

 

Stejně jako vloni, i letos se koná soutěž, jejímž cílem je zaznamenat co nejvíc pozorování živých organismů na území velkých měst, City Nature Challenge.

Vedle vlastní soutěže se mohou zájemci těšit na bohatý doprovodný program, např. pro kolektivy žáků a studentů středních škol je připravena akce “Prahou za přírodou” v Prokopském údolí, také bude den otevřených dveří v kroužkovací stanici Národního muzea. Jednou z hlavních myšlenek projektu je též propojení vědecké a široké veřejnosti. Má umožnit amatérským floristům a faunistům navázat kontakty se specialisty, kteří jim mohou pomoci s určováním nálezů, a podnítit tak jejich zájem a vzájemnou diskuzi. Zároveň zaslané fotografie napomohou mapování pražské přírody (určené druhy a jejich lokality se stanou součástí otevřené databáze na stránkách https://www.gbif.org/).

Akce letos proběhne ve dnech 26. a 29. dubna, kdy si nejen Pražané mohou zkusit změřit své síly, či spíše fotografické nadšení, s obyvateli ostatních velkých měst. 

 

Příloha Velikost
Plakát k akci "City Nature Challenge" 6.93 MB