Exkurze okolo Černošína a na sopečný vrch Vlčí horu

Datum události
-

 

Vedoucí: Jan Bureš, Ivona Matějková

Sraz účastníků v 9:00 v Černošíně u kostela na náměstí.

Doprava do Černošína osobními auty (exkurzní trasa je pěší okruh), případně vlakem z Plzně do Stříbra, kde vás v 8:30 vyzvednou na vlakovém nádraží organizátoři a odvezou do Černošína. 

Z obce se vydáme po turistické trase do přírodní památky Černošínský bor (zde k vidění např. prha arnika – Arnica montana, vemeník zelenavý – Platanthera chlorantha, zimostrázek alpský – Polygala chamaebuxus).
Poté navštívíme zříceninu hradu Volfštejn a přilehlou přírodní rezervaci Pod Volfštejnem se 
vzácnou květenou včetně orchidejí (např. pětiprstka žežulník – Gymnadenia conopsea, bradáček vejčitý –  Listera ovata, vemeník dvoulistý – Platanthera bifolia, prstnatec májový – Dactylorhiza majalis) a dalších méně běžných druhů (hadí jazyk obecný – Ophioglossum vulgatum, vratička měsíční – Botrychium lunaria, pcháč bezlodyžný – Cirsium acaule aj.). Při cestě k vrcholu Vlčí hory prozkoumáme flóru květnatých bučin, suťových lesů a xerotermních trávníků na výchozech vulkanitů (olivinický nefelinit). Poté návštěva vyhlídky, po turistických trasách návrat zpět do Černošína, cestou se můžeme zaměřit na synantropní vegetaci. 

Exkurze bude zakončena v odpoledních hodinách, dle potřeby odvoz účastníků do Stříbra.

Lokalita