Přednáškový cyklus Brno - podzim 2019

 

Zveme vás na podzimní cyklus botanických přednášek, který se koná ve spolupráci s Ústavem botaniky a zoologie (Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity) v Brně v Bohunickém kampusu, vždy ve čtvrtek od 16 hodin. Program přednášek naleznete též v pdf v zářijových informacích členům.

26. 9. 2019 Petr Bureš: K čemu jsou dobré holokinetické chromosomy? – Od
tolerance k UV-záření ke kolonizaci souše rostlinami a živočichy před
půl miliardou let. (Veřejná profesorská přednáška
3. 10. 2019 Zuzana Münzbergová: Potenciál rostlin přizpůsobit se měnícím se
klimatickým podmínkám pohledem populačního biologa.
10. 10. 2019 Vojtěch Novotný: Why are there so many species in tropical
rainforests? (Posluchárna 132 v pavilonu A11)
17. 10. 2019 Tomáš Vrška: Jak se vypořádáme s odumíráním společenstev
největších rostlin v Evropě? – Aneb lesnictví a lesníci na historicky
nejtěžší křižovatce
24. 10. 2019 Jan Roleček et al.: Floristické dožínky – přijďte se podělit o své
floristické nálezy a zhodnotit vegetační sezónu 2019.
31. 10. 2019 Michael Bruford: Conserving genomic diversity in a changing World.
(Posluchárna 132 v pavilonu A11)
7. 11. 2019 Luisa Conti: Iceplant impact on Mediterranean coastal dunes,
passenger or driver species?
14. 11. 2019 Milan Chytrý, Jiří Danihelka, Vít Grulich, Katka Šumberová, Vladimír
Řehořek & Luboš Tichý: Seminář k nedožitým 90. narozeninám prof.
Jiřího Vicherka.
21. 11. 2019 Kristýna Veselá: Nukleotypový efekt u rostlin – optimalizace metod
studia. Patrícia Singh: Sukcese minerotrofních rašelinišť a její vztah
k dostupnosti živin. (Referáty o dizertačních pracích)
28. 11. 2019 Felícia Fischer: What is Amazonia.
5. 12. 2019 Ester Lajkepová: Hybridizace a hybridogenní speciace v rodu
Cirsium. (Referát o dizertační práci). Jana Maternová: Srovnávací
studie poměru kořen:prýt u semenáčků. (Referát o diplomové práci)
12. 12. 2019 Reminiscence zahraniční botanické exkurze do Makedonie.

 

Kontaktní osoba
Zdeňka Lososová
Kontaktní e-mail
Lokalita