Karel Prach: Sukcese vegetace v celosvětovém měřítku

Datum události
-

 

Slovo “sukcese” znamená doslova následnost a v ekologii označuje sled různých společenstev, která se vystřídají v čase na jednom místě. Rozlišujeme tzv. primární sukcesi, která se odehrává de novo na nově vzniklém stanovišti (výlev lávy, sopečný ostrov), a sekundární sukcesi, která probíhá v již existujících společenstvech (např. zarůstání uměle vzniklých a neudržovaných luk).

Jak sukcese probíhá na různých stanovištích a v různých koutech světa? Jaké trendy jsou společné pro vegetaci napříč všemi biomy a co je naopak místně specifické? Třeba i o tom bude poslední letošní přednáška pořádaná v Praze ve spolupráci s PřF UK.

Přednáška proběhne v budově Katedry botaniky PřF UK v Krajinově posluchárně dne 9. 12. 2019 od 17.15 hodin.

Pozvánku ve formátu pdf naleznete níže.

Kraj
Lokalita