Rozšířenie vŕby sieťkovanej (Salix reticulata) na Slovensku

Autor/autoři
Ján Kliment
Abstrakt

Vŕba sieťkovaná (Salix reticulata) patrí medzi arkticko-alpínske duhy s cirkumpolárnym rozšírením. S výnimkou Grónska a Islandu je rozšírená v arktickej a subarktickej Eurázii a Severnej Amerike. Ostrovčekovito sa vyskytuje aj v južnejšie položených pohoriach Európy (Pyreneje, Jura, Alpy, Západné a Južné Karpaty, pohoria severnej časti Balkánského polostrova), Ázie (Sajany, Altaj) a Severnej Ameriky (Skalnaté vrchy); nie je známa na Kaukaze a v Himalájach. Možno ju nájsť v arktickej tundre, na štrkových aj pieskových morských plážach, na brehoch potokov, v porastoch ostríc, v rašeliniskách, vresoviskách, na čiastočne spevnených pieskových dunách, stabilizovaných úsypových kužeľoch, na vysokohorských skalných útesoch, rímsach a kamenitých holiach, na okrajoch mrazových polygónov aj v snehových výležiskách, zvyčajne na stanovištiach v zime dobre chránených snehovou pokrývkou, od morských pobreží po ca 3500 m n. m.

Predkladaný príspevok na základe získaných údajov z herbárov a relevantnej literatúry významne dopľňa informácie o jej výskyte v slovenskej časti Západných Karpát, ktoré publikoval Koblížek v diele Flóra Slovenska V/3 vrátane výskytu v tam neuvádzaných fytochoriónoch a spresnenia vertikálnych limitov jej rozšírenia. Rozširuje aj poznatky o jej ekologických nárokoch, zastúpení v rastlinných spoločenstvách, stave ohrozenosti a zákonnej ochrane na Slovensku.

Rubrika
Rok
2019
Ročník
54
Číslo
2
Stránka
221