Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíže Sedlčan a její srovnání s květenou Předšumavských vápenců

Autor/autoři
Václav Chán, Jan Čeřovský, Rudolf Slaba
Abstrakt

Květena vápenců u Petrovic blíže Sedlčan dlouho unikala pozornosti botaniků. Upozornil na ni až J. Čeřovský ve svém článku o květeně Sedlčanska publikovaném v roce 1964.

Jeho nálezy z této části Sedlčanska byly tak překvapivé, že daly podnět k dalšímu podrobnějšímu floristickému výzkumu. V letech 1964, 1969 , a zejména pak v údobí 1975-1978 navštívili tuto oblast několikrát V. Chán a R. Slaba. Nalezli zde nejen nové lokality významných kalcifytů, ale i druhy pro oblast nové. Další nálezy v dané oblasti byly učiněny v rámci floristického kurzu ČBS v roce 1985 pořádaného v Příbrami

Nově zjištěnými údaji byl doplněn původní rukopis J. Čeřovského a celý přepracován se záměrem srovnat květenu vápenců u Petrovic s květenou Předšumavských vápenců.

Článek je součástí digitální knihovny MZK, dostupný zde.

Rubrika
Rok
1997
Ročník
32
Číslo
1
Stránka
25