PP Na Plachtě 3

Ilustrační obrázek

Přírodní památka Na Plachtě 3 se nachází na východním okraji Hradce Králové (k. ú. Nový Hradec Králové). Zachovaly se zde cenné biotopy a mnoho ekotonových přechodů. Historicky pestrou mozaiku stanovišť udržovala pastva, později zřízení vojenského cvičiště, v recentní době o lokalitu pečují ochranáři.

Jedná se zejména o písčiny, vřesoviště a porosty rozptýlených křovin. Konkrétně mezi předměty ochrany Přírodní památky patří suchá vřesoviště svazu Euphorbio-Callunion, kostřavové trávníky písčin (Armerion elongatae) a jednoletá vegetace písčin (Thero-Airon). Níže naleznete několik fotografií z této lokality.

Část zdejších biotopů je ohrožená projektem silnice. Proti tomuto záměru byla sepsána petice. Bližší informace viz v článku zde.

Autorem fotografií je Věra Hromádková.