Poznámky k semennému rozmnožování Bolboschoenus maritimus

Autor/autoři
Zdeňka Hroudová, Petr Zakravský, Lenka Moravcová
Abstrakt

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla — kamyšník přímořský — je druh charakteristický pro litorál mělkých nádrži a řičních ramen, drenážní či zavodňovací kanály a občas zaplavované terénní deprese. Tvoři často rozsáhlé monotypické porosty. Rozmnožuje se převážně vegetativně hlízkami, vyrůstajícími na podzemních oddencích. Tyto oddenky mohou vytvářet hustou síť a umožnit vznik populace klonálního původu.

Přestože rostliny jsou schopny produkovat značný počet semen (Hroudová 1980), doklady o jejich semenném rozmnožování v přírodě jsou vzácné. Semenáčky byly dosud nalézány pouze na obnaženém dně; zda je semenné rozmnožování možné i pod vodou, nevíme, protože v zakalené vodě je téměř nemožné je hledat. Kromě toho jsou v časném vývojovém stadiu prakticky nerozeznatelné od semenáčků některých ostřic (např. Carex bohemica), takže i na obnaženém dně mohou být snadno přehlíženy. V průběhu víceletého studia ekologie B. maritimus jsme na přirozených stanovištích semenáčky B. maritimus nenalézali.

Teprve v r. 1994 se nám podařilo nalézt a spolehlivě identifikovat jeho semenáčky na pobřeží Záblatského rybníka v jižních Čechách. Použili jsme proto této příležitosti pro sledování jejich vývoje a zejména schopnosti přežití do další vegetační sezóny. To umožňuje zjistit, zda a za jakých podmínek může k semennému rozmnožování В. maritimus v přírodě docházet a zda může přispívat ke zvyšování genetické variability v klonálních populacích i k šíření tohoto druhu na geograficky vzdálené lokality.

Článek je součástí digitální knihovny MZK, dostupný zde.

Rubrika
Rok
1996
Ročník
31
Číslo
1
Stránka
71