„Seznam květeny Rakovnicka“ - reprint z r. 1944

Autor/autoři
Jiří Kolbek
Abstrakt

V červnu 1944 vyšel nákladem Okrašlovacího spolku v Rakovníku „Seznam květeny Rakovnicka“, je cenným dokladem nejen aktivity českých botaniků v období války na Rakovnicku a jejich spolupráce se širší veřejností, ale i přes svoji neúplnost poukazuje na pestrost a bohatost tamní flóry.

V článku jsou uvedeny zajímavé nálezy z této publikace.

Článek je součástí digitální knihovny MZK, dostupný zde.

Rok
1996
Ročník
31
Číslo
1
Stránka
82