Společné prohlášení odborných společností k problematice ochrany jihomoravských lužních lesů

 

Lužní krajina podél dolních toků řek Moravy a Dyje mezi Hodonínem a Pálavou, přezdívaná Moravská Amazonie, je unikátní v mnoha ohledech. Oprávněně jí patří řada národních i mezinárodních ochranářských titulů (biosférická rezervace UNESCO, mokřad mezinárodního významu, evropsky významná lokalita, ptačí oblast nebo přírodní park). Nicméně na většině území se doposud hospodaří pasečně. Reálná ochrana cenných lužních lesů není a nebude možná, pakliže zde nebudou uplatňovány šetrnější, přírodě bližší postupy lesního hospodaření.

Na tuto skutečnost upozorňuje iniciativa “Zachraňme Soutok”. Ve “Společném prohlášení odborných společností k problematice ochrany jihomoravských lužních lesů” apelují v této věci na odpovědné orgány státní správy také odborné společnosti včetně ČBS.

Níže naleznete text zmíněného prohlášení včetně průvodního dopisu, který jménem výborů osmi odborných společností rozeslala Česká společnost entomologická. Další informace jsou uvedeny v článcích v odkazech.