Panicum schinzii, nový adventivní druh v květeně České republiky

Autor/autoři
Martin Lepší, Petr Lepší
Abstrakt

Rod Panicum (proso) je rozšířený po celém světě, centrum druhové diverzity se nachází především v tropických a subtropických oblastech. V Evropě se vyskytují dva autochtonní druhy pros a celá řada zavlečených. Česká flóra obsahuje pouze adventivní druhy, Panicum capillare, P. dichotomiflorum, P. miliaceum, P. philadelphicum a P. virgatum. Od roku 2019 k nim můžeme řadit také P. schinzii, který se v současnosti šíří v Dolním Bavorsku a Horním Rakousku. Autoři článku jej nově nalezli také nedaleko Prachatic v jižních Čechách. V předkládaném příspěvku jsou publikovány nálezové okolnosti a shrnuty základní botanické informace o tomto novém nepůvodním taxonu květeny ČR.

Rubrika
Rok
2020
Ročník
55
Číslo
2
Stránka
169