Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013

Autor/autoři
Věra Samková [ed.]
Abstrakt

52. floristický kurz pořádaný Českou botanickou společností se konal v Nové Pace ve dnech 30. června až 6. července 2013. Celkem měl 145 účastníků a proběhlo 52 exkurzí různého zaměření (cévnaté rostliny, lišejníky, parkové dřeviny). Dendrologické exkurzi je věnován samostatný článek (Zdeněk Blahník: Druhy a kultivary dřevin pěstované v arboretech, parcích a zahradách ve Studenci a Dolní Brusnici ve východních Čechách).

Celkem bylo navštíveno 677 lokalit a zaznamenáno 1038 taxonů. Celkový počet floristických nálezů přesahoval 14 tisíc. V příspěvku jsou druhy seřazeny abecedně, u každého jsou uvedena čísla lokalit, kde byl nalezen.

Autoři floristických údajů:

Karel Boublík, Luděk Čech, jiří Danihelka, Jiří Dvořák, Vít Grulich, Josef Harčarik, Ludmila Harčariková, Lubomír Hrouda, Jana Husáková, Jindřich Chrtek, Magdaléna Chytrá, Milan Chytrý, Alena Jírová, Zdeněk Kaplan, Petr Koutecký, Josef Kučera, Leoš Lippl, Pavel Lustyk, Radim Paulič, Jaroslav Rydlo, Věra Samková, Michal Štefánek, Milan Štech, Jan Štěpánek, Tomáš Tichý a Bohumil Trávníček.

Rubrika
Rok
2020
Ročník
55
Číslo
2
Stránka
279