K. Iberl: Srovnání genetické variability původních a obnovených populací tří lučních druhů na několika lokalitách suchých trávníků - přednáška ON-LINE

Datum události
-

 

Přednáška proběhne on-line dne 26. 4. 2021 od 17 hod. formou videokonference. A sice v aplikaci ZOOM (Meeting ID: 963 5067 9410 Passcode: 797256), přihlásit ke konferenci se můžete prostřednictvím odkazu: 

https://cuni-cz.zoom.us/j/96350679410?pwd=U3hHeTNsZEhLczVRcm90bDZKNFNWUT09  

(Není třeba se předem registrovat, v pondělí 26. 4. 2021 mezi 16.30 a 17.00 bude výše uvedený odkaz sloužit přímo k připojení se do on-line místnosti.)

 

Abstrakt:

Obnova lučních ekosystémů po odlesnění v mnoha případech závisí na spontánní kolonizaci odlesněných ploch druhy šířícími se z původních (zdrojových) lučních porostů, případně ze semenné banky. Kolonizační proces lze pokládat za úspěšný, pokud v nově vzniklých populacích nepokračuje genetické ochuzení efektem zakladatele. Autorka na třech modelových druzích, Agrimonia eupatoria, Campanula rotundifolia a Knautia arvensis pomocí AFLP porovnala genetickou diversitu a diferenciaci populací na původních a rekolonizovaných plochách suchých trávníků ve Švábské Albě a okolí. Jak to dopadlo, se dozvíte na přednášce.

Přednáška se koná ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UK.

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail