Sesleria uliginosa - nový druh pro západní Čechy

Autor/autoři
Richard Višňák
Abstrakt

V létě roku 2001 byla objevena lokalita pěchavy slatinné (Sesleria uliginosa) v rámci mokřadních lad u osady “Návrši” (jižně od Kynšperka nad Ohří). Jedná se o první nález tohoto kriticky ohroženého druhu v západních Čechách. S. uliginosa zde rostla na ploše více jak 10 m2 .

Druhová skladba vegetace odpovídala společenstvu Seslerietum uliginosae. V blízkosti pak byla nalezená také společenstva Caricion rostratae, С. gracilis, С. fuscae, C. davallianae, Sphagno warnstorfiani-Tomenthypnion, Calthion a Violion caninae.

Z dalších významných druhů, které na lokalitě byly zaznamenány, lze jmenovat následující: Arnica montana. Carex pulicaris, Dactylorhiza majalis, Drosera rotundifolia, Menyanthes trifoliata, Oxycoccus palustris, Salix rosmarinifolia, Trollius allissimus Vignea davalliana

Lokalita se bohužel nachází v koridoru připravované rychlostní silnice R6 Karlovy Vary-Cheb. Stavbou bude významně dotčena.

Článek je součástí digitální knihovny MZK a je dostupný zde.

Rubrika
Rok
2004
Ročník
39
Číslo
3
Stránka
397