Sesleria uliginosa

Ekológia a cenológia ostrevky slatinnej (Sesleria uliginosa) na Slovensku a jej porovnanie so stavom v Českej republike
Autor/autoři
Marek Gonda, Daniel Dítě
maskovh5 Út 22. 05. 2018 - 08:11
Rok
2011
Ročník
46
Číslo
1
Stránka
161