Exkurze: Nejvýchodnější částí Křivoklátska z Berouna přes vrch Děd a keltské oppidum Stradonice do Nižboru

Datum události
-

Vedoucí exkurze: Michal Štefánek

Trasa: Beroun — vrch a rozhledna Děd — údolí Habrového potoka — oppidum Stradonice – Nižbor

Během exkurze budou k vidění xerotermní biotopy (křoviny, trávníky, segetální společenstva) na kontaktu Křivoklátska a Českého krasu. Potkat zde můžeme např. na vstavač nachový (Orchis purpurea), sasanku lesní (Anemone sylvestris), růži galskou (Rosa gallica) nebo třešeň křovitou (Prunus fruticosa).

Doporučená doprava: Rychlík č. 772 z Prahy — Hlavního nádraží s odjezdem v 8:13, příjezd do Berouna v 8:53. Zpět z Nižboru (odjezdy vlaku v 14:38, 15:40, 16:15 či 16:37, obvykle s přestupem v Berouně).

Dle aktuálních protiepidemických opatření je možné pořádat venkovní akce do 50 osob (vyšší účast nepředpokládáme). Prosíme o dodržení podmínek daných platným vládním nařízením. Testy na Covid-19 nezajišťujeme.

Lokalita