Poznámky k rozšíření některých kriticky a silně ohrožených rostlin květeny České republiky

Autor/autoři
Aleš Pečinka, Zuzana Dočkalová
Abstrakt

Práce se zabývá novými nebo delší dobu nepotvrzenými lokalitami kriticky a silně ohrožených cévnatých rostlin, které autoři nalezli nebo potvrdili na území ČR v letech 1994-2001.

Článek je součástí digitální knihovny MZK a je dostupný zde.

Rubrika
Rok
2004
Ročník
39
Číslo
3
Stránka
411