Botanicko-bryo-lichenologická exkurze do oblasti Porta Bohemica na Kalvárii a Velkou Vendulu