PřF UK vypisuje kurz CŽV "Aktuální trendy v ochraně přírody"

 

Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vypsal již třetí ročník kursu celoživotního vzdělávání na téma „Aktuální trendy v ochraně přírody“. 

Kurs je koncipován jako dvouletý (čtyřsemestrální) pro roky 2022-2023 (4 × 2 celé dny v týdnu), přičemž první blok začíná 19. a 20. ledna 2022, kdy se můžeme těšit např. na přednášky dr. Václava Cílka, doc. Petra Pokorného, prof. Jaroslava Frouze a dalších.

Kromě třiceti dvou přednášek předních českých odborníků na jednotlivá témata (seznam témat) kurs bude nabízet také osm on-line přednášek předních expertů na globální či evropské úrovni. Vedle toho bude uspořádáno deset specifických webinářů, a bude vydáno Kompendium informací z kurzu, které bude účastníkům kurzu k dispozici. 

Veškeré informace včetně platby jsou dostupné na webových stránkách kursu https://www.natur.cuni.cz/fakulta/zivotni-prostredi/CZV/ochrana-prirody

Kurz je určen pro všechny zájemce z řad profesionální i dobrovolné ochrany přírody. Řada přednášek bude mít přesah k problematice ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a jejich biotopů (Červené seznamy druhů a biotopů v Evropě a v ČR, Rostlinné invaze, Záchranné programy aj.).

Kurzovné za celý dvouletý kurz činí 2000 Kč (bez poplatku se kurzu mohou účastnit zájemci z řad studentů denního studia PřF UK). Registrace probíhá do konce roku 2021 na výše uvedených stránkách.

Za organizátory kursu

Handrij Härtel

Kontaktní osoba
Veronika Fialová (registrace a platba)
Jan Frouz (organizace kurzu)
Kraj
Lokalita