Teplice

Obrázek

 

Ve dnech 11. až 17. července 2021 proběhl v pořadí již 60. floristický kurz, místem jeho konání byly Teplice. Jednalo se zároveň o devátý kurz, který směřoval do oblasti severních Čech.

Vedoucí exkurzí provedli účastníky celkem po 40 trasách v širším okolí Teplic, navštíveny byly jak oblasti termofytika (Podkrušnohorská pánev, Lounské a Labské středohoří), tak mezofytika (podhůří Krušných hor, Milešovské středohoří) a oreofytika (Krušné hory).

Získané floristické údaje budou publikovány v samostatném čísle časopisu Severočeskou přírodou.

Materiály pro účastníky kurzu (.pdf)

Fotografie z některých exkurzí naleznete ve fotogalerii

Floristický kurz proběhl za spolupráce s Gymnáziem Teplice