Floristický kurz SBS a ČBS Senica (3. - 9. 7. 2022) - registrace

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail

Floristický kurz SBS a ČBS Senica (Slovensko) 3. 7. – 9. 7. 2022

Kurz organizuje Slovenská botanická spoločnosť, organizátoři doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, Ing. Dušan Valachovič, Štátna ochrana prírody SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Záhorie, Malacky, Mgr. Peter Puchala, PhD., Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Malé Karpaty, Modra. Podrobnější informace naleznete v níže uvedené přihlášce na kurz. Přihlášku zašlete e-mailem na adresu sekretariatatbotanospol [dot] cz do 13. 5. 2022.