Časopis Botanika 1/2022

 

Vychází první letošní číslo časopisu Botanika. Čtenáři zde naleznou ohlédnutí za historií Botanického ústavu, který letos slaví šedesát let od svého založení. Další příspěvek je věnován vývoji vegetace v Českém krasu za posledních padesát let. Ukazuje jak důležité je opakované dlouhodobé sledování výzkumných ploch.

Prostor je věnován nicméně i moderním technologiím a metodám, o kterých jsme si před několika desítkami let mohli nechat jenom zdát. O tom, jak pomáhají nové postupy odkrývat evoluční historii lakušníků (Ranunculus sect. Batrachium) je další článek. Dočíst se pak v časopisu můžete i o mobilních aplikacích, které veřejnosti umožní přiblížit svět rostlin i sdílet data o jejich pozorování.

V neposlední řadě zde naleznete i článek věnovaný letošní rostlině roku, hlaváčku letnímu, nebo zprávu o konferenci ČBS.

Časopis vydává Botanický ústav AV ČR, je k dostání v knihkupectví Academia (49 Kč), na e-mailové adrese níže si také můžete objednat předplatné (150 Kč za 2 čísla ročně + balné a poštovné).

Předplatitelé získávají zdarma elektronickou verzi.

Starší čísla v pdf formátu jsou dostupná na adrese https://www.ibot.cas.cz/botanika/?page_id=362&lang=cs

Kontaktní osoba
redakce časopisu Botanika
Kontaktní e-mail