Preslia 94/3 (2022)

Vychází časopis Preslia s číslem 94/3.

Je zde publikována již jedenáctá ze serie prací věnovaných rozšíření cévnatých rostlin v České republice. Představuje síťové mapy a komentáře celkem k 85 taxonům, vesměs druhům červeného seznamu. Zpracovány jsou zde např. některé horské rostliny (Carex capillaris, Festuca versicolor, Salix appendiculata, S. bicolor, S. hastata a S. herbacea), psamofyty (Festuca albensis, F. psammophila, Ornithopus perpusillus), polní plevele (Agrostemma githago aj.) nebo orchideje (rody Himantoglossum, Ophrys).

Druhý ze zde zveřejněných příspěvků představuje studii, která byla věnována výzkumu podrostu topolových výsadeb. Autoři se zaměřili na porosty v Panonském ekoregionu (střední Evropa), kde prováděli systematický botanický průzkum se zvláštním zaměřením na suchozemské orchideje. Vedle vlastních výsledků uvádí také doporučení pro postupy těžby topolových monokultur, které by mohly zvýšit ochranářský potenciál těchto porostů.