Additamenta - letos po dvacáté

Letos vyšel již dvacátý díl seriálu Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae, známého jen jako “Additamenta”. V úvodu jubilejního příspěvku nechybí bilance předchozích ročníků a poděkování přispěvatelům i redakci časopisu Zprávy ČBS.

Celkem se podařilo během uplynulých dvaceti let publikovat údaje o výskytu více než 1300 taxonů, přičemž 111 z nich bylo zcela nových pro českou květenu. A to v součtu na bezmála 2030 stranách textu. Úctyhodný je i počet lidí, kteří se na nálezech podíleli, přesahuje devět set.

Nezbývá než poděkovat také editorům za pečlivou práci věnovanou každému příspěvku a popřát seriálu do dalších let jen to nejlepší — neutuchající zájem čtenářů i přispěvatelů a další zajímavé nálezy z území celé České republiky.

Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2022): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX. — Zprávy Čes. Bot. Společ. 57: 41-171.